user.jpg admin.jpg 
มิถุนายน 2563
อา
พฤ
-
 1
      
 2
    
3
 4
  
 5
  
6
7
8
 9
    
 10
    
 11
    
 12
  
13
14
 15
  
 16
  
17
 18
  
 19
  
20
21
 22
  
 23
    
 24
  
 25
  
 26
  
27
28
29
 30
  
-
-
-
-
: อนุมัติ    : รออนุมัติ    : ไม่อนุมัติ
รายการประชุมเดือนนี้..   :: วันที่ 02   เรื่อง ประชุมกวป.   ห้องนครี.....
สมาชิกออนไลน์ขณะนี้ : 1 ราย ( IP:18.204.227.117 )
จำนวนการเข้าใช้งานในระบบ :  Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /var/www/html/meeting/pagecount.php on line 15  ครั้ง
เริ่มใช้งาน 1 มกราคม 2558
ควรใช้ browser chrome หรือ firefox ในการแสดงผล
แบบฟอร์มขอใช้ระบบ วิดิโอคอนเฟอรเรนซ์
เข้าสู่ระบบจองห้องประชุม
 
username :

password :

  
Admin Only
 
username :

password :